Motortrøbbel i paradis


En del av forberedelsene til langtur er å lage en liste over alt som kan gå galt og forberede seg med forebyggende tiltak. Noen ting kan man ikke forutse og uansett hva som oppstår av hindringer er det fort veldig kjipt.