The Race Against the Time


For english, see below

Det var meldt 4-5 meter bølger inn fra Atlanterhavet mot Portugalkysten litt senere i uken. Jeg hadde bare tid og vei for å