Universet på riktig side


For english, see below

Etter nesten tre uker med Sigurd og Tobias var det på tide å si farvel i Lagos. De gutta der har jeg hatt det så utrolig gøy med at jeg skulle litt ønske vi kunne seile side om side rundt hele verden. Men sånn er det når man er på tur, man møter nye folk, blir veldig godt kjent på kort tid og så er det på tide og reise videre.

Mitt neste mål var Cadiz, 24 timer sørøst fra Lagos. Sigurd hadde vært med meg i båtbutikken og anbefalt en super-fiskekrok som skulle fange tunfisk. Jeg kastet loss med fulladet sosialt batteri og var lykkelig for å være ute på havet igjen. Solen skinte, jeg var lykkelig, og om bare 24 timer skulle jeg plukke opp min barndomsvenninne, Ingvild, i Cadiz. I løpet av dagen fikk jeg tre fisk på kort tid. Jeg skrek av glede og fikk til slutt vondt i halsen. Jeg har en følelse av at universet har bestemt seg for å være på min side.

Jeg var vitne til nok en fantastisk solnedgang, måneoppgang (om det er det det heter) og soloppgang neste morgen. Definitivt den fineste døgnseilasen jeg har hatt hittil.

Ingvild kom om bord og vi seilte videre på en syv-timers seilas til Barbate med perfekte gennakerforhold. Dagen etter cruiste vi i 8 knop inn Gibraltar-stredet. For meg var dette veldig stort. Tenk at jeg hadde seilt (nesten) helt alene fra Norge til Gibraltar. Det er nesten hele Europa fra nord til syd, nesten 3000 nm. Jeg var stolt over meg selv og glad.

Ingvild og jeg gjorde det vi kunne for å være mest mulig turist i Gibraltar: Vi betalte en overpriset taxi for å kjøre oss opp på ”The rock” for å se på apene. Dyrt eller ikke, vi fikk lokalhistorie og grotter med på kjøpet.

Ingvild mønstret av, og helt fra Lagos kom svenske Andreas for å mønstre på og bli med videre til Marokko.

After nearly three weeks together with Sigurd and Tobias it was time to say goodbye in Lagos. Together with those guys I've had so much fun that I wished we could sail side by side around the world. But this is sailing and travelling, you meet people, learn to know them in a short time and then it's time and travel further.

My next destination was Cadiz, 24 hours southeast of Lagos. Sigurd had been with me in chandler and recommended a super-fish hook which would catch tuna. I left Lagos with a fully charged socially battery and was happy to be out on the ocean again. The sun was shining, I was happy, and in only 24 hours I was to pick up my childhood friend, Ingvild, in Cadiz. During that day, I got three fishes in a short time. I screamed with joy and eventually got a sore throat. I have a feeling that the universe has decided to be on my side.

I witnessed yet another stunning sunset, moonrise (if that's what it's called) and the sunrise the next morning. Definitely the nicest day voyage I've had to date.

Ingvild came on board and we sailed on a seven-hour voyage to Barbate with perfect conditions for gennaker sailing. The day after we cruised in 8 knots through the Strait of Gibraltar. For me this was huge. Imagine that I had sailed (almost) all alone from Norway to Gibraltar. It's almost the whole of Europe from north to south, nearly 3000 nm. I was proud of myself and happy.

Ingvild and I did our best being a tourist in Gibraltar: We paid an overpriced taxi to drive us up at "The Rock" to see the monkeys. Expensive or not, we got the local history and caves with the purchase.

Ingvild signed off, and straight from Lagos came Swedish Andreas to join me for the sail to Morocco.


0 comments

Recent Posts

See All